Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

1. Όροι

Με την πρόσβαση στον ιστότοπο στη διεύθυνση https://luxurylevels.com συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τυχόν ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, σας απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

2. Χρήση Άδειας Χρήσης

 1. Χορηγείται άδεια για προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου του υλικού (πληροφοριών ή λογισμικού) στον ιστότοπο της LM Holding μόνο για προσωπική, μη εμπορική μεταβατική προβολή. Πρόκειται για χορήγηση άδειας, όχι μεταβίβαση τίτλου, και βάσει αυτής της άδειας δεν επιτρέπεται:
  1. να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε τα υλικά·
  2. χρήση των υλικών για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη)·
  3. να προσπαθήσετε να απομεταγλωττίσετε ή να αναστρώσετε οποιοδήποτε λογισμικό που περιέχεται στον ιστότοπο της LM Holding.
  4. αφαιρέστε τυχόν πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ιδιόκτητες σημειώσεις από το υλικό. ή
  5. μεταφέρετε τα υλικά σε άλλο άτομο ή «καθρεφτίστε» τα υλικά σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή.
 2. Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτόματα εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί από την LM Holding ανά πάσα στιγμή. Μετά τον τερματισμό της προβολής αυτού του υλικού ή με τον τερματισμό αυτής της άδειας χρήσης, πρέπει να καταστρέψετε οποιοδήποτε υλικό που έχετε λάβει, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

3. Αποποίηση ευθύνης

 1. Τα υλικά στον ιστότοπο της LM Holding παρέχονται «ως έχουν». Η LM Holding δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και με το παρόν αποποιείται και ακυρώνει όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων.
 2. Περαιτέρω, η LM Holding δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στον ιστότοπό της ή άλλως που σχετίζονται με τέτοιο υλικό ή σε οποιουσδήποτε ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο.

4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η LM Holding ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδους ή λόγω διακοπής της επιχείρησης) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του υλικού στον ιστότοπο της LM Holding, ακόμη και αν η LM Holding ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της LM Holding έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτώς για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για παρεπόμενες ή τυχαίες ζημιές, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Ακρίβεια υλικών

Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπο της LM Holding μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η LM Holding δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στον ιστότοπό της είναι ακριβές, πλήρες ή επίκαιρο. Η LM Holding μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, η LM Holding δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τα υλικά.

Η LM Holding δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό της και δεν φέρει ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται έγκριση του ιστότοπου από την LM Holding. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

7. Τροποποιήσεις

Η LM Holding μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών για τον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των όρων παροχής υπηρεσιών.

8. Ισχύον Δίκαιο

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποβάλλεστε αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων αυτού του κράτους ή της τοποθεσίας.